מוצרים

  משאיות פחים טמונים

Smart-Lifting-Crane

הפוך את משאית המנוף לחכמה ונטר את כל הפחים הטמונים אותם אוספת המשאית.  חסוך בהוצאות תפעול, אנרגיה ותקשורת לטווח הקצר ולטווח הארוך.  ניתן להתקין חיישנים בפחים על פי צורך

  משאיות גזם

grapple

מערכת חכמה לניטור ובקרה על איסוף גזם המותקנת על המשאית

  משאיות דחס

Smart-Loader-Trucks

מערכת חכמה המותקנת על גבי מרכב הדחס של המשאית השוקלת כל פח בנפרד

  מערכת חכמה לדחסניות נייחות

Smart-Stationary-Compactors

אסוף את הדחסנית כאשר היא אכן מלאה ולא לפני

  חיישנים לפחים טמונים

Underground-bins

חיישני נפח לפחים טמונים המבטיחים חיי סוללה ארוכים יותר 

  אנליזה והמלצות בעברית

אנליטיקה

ניתוח המידע תוך התחשבות בצרכים הספציפיים של הרשות או הקבלן, לצד המלצות בעברית להתייעלות